آزمایشگاه مگنتوفوتونیک

98-021-29902695+ mphlab@sbu.ac.ir

منو

درباره ما

تاریخچه، توانایی‌ها و محورهای پژوهشی مجموعه

معرفی

آزمایشگاه مگنتوفوتونیک زیرمجموعه‌ای از پژوهشکده لیزر و پلاسمای دانشگاه شهید بهشتی با شروع فعالیت از سال ۱۳۷۲ می‌باشد.
گروه مگنتوفوتونیک با مطالعه و پژوهش بر روی خواص و کاربردهای مواد و میدان‌های مغناطیسی به عنوان قطب پژوهشی مغناطیس در ایران شناخته می‌شود.
اهداف گروه علاوه بر تربیت نیروی انسانی، پژوهش بر روی مرزهای علم و تولید دانش، سودمندی از فناوری‌ها و صنعت مغناطیس در کشور می‌باشد.


برخی از ماموریت‌ها و محورهای پژوهشی

م

ماموریت های ما در اولین قدم تربیت و آموزش نیروی انسانی متخصص و پژوهشگر، تحقیقات و ایجاد فناوری‌های مرتبط و کاربردی در کشور می‌باشد، در ادامه می‌توان به برخی از حوزه‌های پژوهشی مجموعه اشاره نمود:

  • مغناطیس و مگنتوفوتونیک
  • فیزیک حالت جامد و نظریه گروه‌های محدود
  • تولید و اندازه‌گیری میدان‌های مغناطیسی
  • اسپین ترونیک
  • نانوفوتونیک
  • خواص ترابرد در لایه‌های نانوساختار
  • سنسورهای مغناطیسی
  • بیوفیزیک

توانایی‌های ما

تولید و اندازه‌گیری میدان‌های بالا-مگاگاوس80%

اندازه‌گیری مشخصه‌ها و خواص مغناطیسی مواد75%

کاربردهای بیوفیزیکی20%

شبیه‌سازی و محاسبات عددی85%