آزمایشگاه مگنتوفوتونیک

98-021-29902695+ mphlab@sbu.ac.ir

منو

سید محمد صادق حسینی نیشابوری

سید محمد صادق حسینی نیشابوری

 

 

  • سید محمد صادق حسینی نیشابوری
  • موضوع طرح پایان‌نامه: گذار فاز مغناطیسی مولتی فروئیک بیسموت فریت در میدان‌های بالا
  • مقطع: کارشناسی ارشد
  • ورودی: ۱۳۹۴
  • رشته: فیزیک ماده چگال
  • تحصیلات کارشناسی: فیزیک شهید بهشتی
  • رایانامه: personal[@]smshn.ir
  • تارنمای شخصی: smshn.ir