آزمایشگاه مگنتوفوتونیک

98-021-29902695+ mphlab@sbu.ac.ir

منو

حوزه‌های مطالعاتی و تحقیقاتی گروه مگنتوفوتونیک دانشگاه شهید بهشتی

گ

روه مگنتوفوتونیک مفتخر است که در عرصه علم و فناوری‌ مغناطیس و حوزه‌های مرتبط در کشور پیشرو و در شرایط کنونی جایگاه حائز اهمیتی در پژوهش و فناوری کاربردی ایران و منطقه دارد و برخی از حوزه‌های پژوهشی گروه به شرح روبرو است:

گروه مگنتوفوتونیک تاکنون بیش از ۲۰۰ مقاله و پوستر علمی در مجلات معتبر و کنفرانس‌های تخصصی داشته است.

همچنین دفاع موفقیت‌آمیز از ۸۲ پایان‌نامه مقطع کارشناسی ارشد و دکتری توسط دانشجویان گروه مگنتوفوتونیک، صورت گرفته است.