آزمایشگاه مگنتوفوتونیک

98-021-29902695+ mphlab@sbu.ac.ir

منو

نخستین گردهمایی دانش‌آموختگان و دانشجویان مگنتوفوتونیک

نخستین گردهمایی و کنسرسیون دانش‌آموختگان و دانشجویان مگنتوفوتونیک مورخ پنجشنبه ۲۱ اردیبهشت‌ماه، برگزار گردید. در این جلسه به مناسبت بزرگداشت مقام معلم از استاد محمد[...]

ادامه مطلب